СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

СЕДМИЧНА  ПРОГРАМА

ТРЕТА ГРУПА – 2014/2015г.

Л.Банкова

В.Димова

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

I

сутрин

ОС-БЕЛ

ОС-Социален свят

ОС-Математика

ИПС-

Природен свят

 

ОС-Изобр.изк.

ПС-

БЕЛ

 

ОС-КТБД

ИПС- БЕЛ

 

ОС- Физ.култ.

ИПС-Игрова култ.

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

 

ПС- Математика

ИПС-Физ.култ.

ПС- КТБД

 

ИПС-

Изобр.изк

II

сутрин

ОС-БЕЛ

ОС-Природен свят

ОС- Математика

ИПС-

 Социален свят

 

ОС- Изобр.изк.

 

ПС- БЕЛ

 

ОС- КТБД

 

ИПС- БЕЛ

 

ОС- Физ.култ.

ИПС- Игрова култ.

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

 

ПС- Математика

ИПС- Физ.култ.

ПС- КТБД

 

ПС-

 Изобр.изк

III

сутрин

ОС-БЕЛ

ОС- Социален свят

ОС- Математика

ИПС-

Природен свят

ОС- Изобр.изк.

 

ПС- БЕЛ

 

ОС- КТБД

 

ИПС- БЕЛ

 

ОС- Физ.култ.

ИПС- Игрова култ.

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

 

ПС- Математика

ИПС- Физ.култ.

ПС- КТБД

 

ИПС-

 Изобр.изк

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

 

ОС- Природен свят

ОС- Математика

ИПС-

Социален свят

ИПС- Изобр.изк.

 

ПС- БЕЛ

 

ИПС-КТБД

ИПС- БЕЛ

 

ИПС- Физ.култ.

ИПС- Игрова култ.

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

 

ПС- Математика

ИПС- Физ.култ.

ПС- КТБД

 

ИПС-

 Изобр.изк