ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ- III гр. 2014/2015г.

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

на трета група

 

2014/2015г.

Л. Банкова

В. Димова

 

М. Септември 2014г.

 

III седмица- 15.09.2014г. до 19.09.2014г.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-15.09.

ВТОРНИК-16.09.

СРЯДА-17.09.

ЧЕТВЪРТЪК-18.09.

ПЕТЪК-19.09.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание:,, Моето незабравимо лято,, съставяне на разказ по преживяване.

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание:,, Първи учебен ден,, участие в празника.

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Диагностични процедури за установяване на входното равнище на математическото и познавателното развитие на петгодишните деца.

 

 

ИПС-

Природен свят

 

Образователно съдържание: Богатствата на природата./растителен  и животински свят/

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: ,,Открий и оцвети скритите образи,, - изобразителни игри.

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Дадктични игри: Съставяне на изречение: ,,Поправи ме, като подредиш думите.

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Подреждане: ,, Моят кът,, и ,,Нашите кътове,,.

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Познай приказката,,Познай героя,,

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Прекатерване, равновесно ходене, скачане,,

 

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Етюди по тема: Да примоним правилата и защо са ни правила?

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ –

Образователно съдържание:Дид

актична игра за произношение на звуковете, скоропоговорки.

ПС- Математика

Образователно съдържание: Оцветяване на цифрите  на числата по шаблон.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ПИ ,, Лазене, катерене, провиране,,

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Битов труд: ,, Моето гардеробче,,

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Изобразителни игри – цветовете.

 

 

 

IV седмица- от 22.09.2014г. до 26.09.2014г

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-22.09.

ВТОРНИК-23.09.

СРЯДА-24.09.

ЧЕТВЪРТЪК-25.09.

ПЕТЪК-26.09.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Моят първи учебен ден,,- разказ по реживяване.

 

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Наблюдение на сезонните промени.

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Диагностични процедури за установяване на входното равнище на математическото и познавателното развитие на петгодишните деца.

 

 

 

ИПС-

 Социален свят

 

Образователно съдържание: Безопасно движение- правила и защо трябва да ги спазваме.

 

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: ,,Моето пъстро лято,, - апликиране.

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Кажи противоположната дума,, и др. за обогатяване на речника.

 

 

 

ИПС-KTBД

Образователно съдържание: ,, Къща на гърба,,

 

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Намери думата,, и др. игри за съставяне на изречение.

 

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Измерване физическата  дееспособност на децата,,

 

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Театрализирана игра по избрана от децата приказка.

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Дидактични упражнения за правилно произношение на звуковете.

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Какво знаем за геометричните фигури- групиране по 1 или повече показатели.

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, хвърляне.

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Моделиране- ,,Костенурка,,

 

 

ИПС- 

Изобр.изк

Образователно съдържание: Намери и оцвети.

 

 

 

V седм.  - от 29.09. до 03.10.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 29.09.

ВТОРНИК-30.09.

СРЯДА- 01.10.

ЧЕТВЪРТЪК- 02.10.

ПЕТЪК- 03.10.

V

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Вълшебни думи,,- текста  на песничката.

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: Делници и празници- беседа за разликите .

 

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Диагностични процедури за установяване на входното равнище на математическото и познавателното развитие на петгодишните деца.

 

 

 

ИПС-

 Природен свят:

 

Образователно съдържание: Дидактични игри:  ,,Сезони,,Плодове и зеленчуци и др.

 

 

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание: ,, Проект за декоративна украса на битов керамичен съд,,

 

 

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: Букварче,, Е.Багрияна

 

 

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: ,, Есенна гора,,

 

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Есен,,- възприемане на стихотворение и разучаване на изуст

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Измерване физическата  дееспособност на децата,,

 

 

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: ,,Народни игри,,

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Намери и загради,,/вестник/

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Копиране и оцветяване на геом. фигури.

 

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, СПИУ- Ходене, хвърляне, скачане, бягане.,,

 

 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Пъзели.

 

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: ,, Шарена престилка,,

 

 

 

М.Октомври

I седм.- от 06.10. до 10.10.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 06.10.

ВТОРНИК- 07.10.

СРЯДА- 08.10.

ЧЕТВЪРТЪК-09.10.

ПЕТЪК- 10.10.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Есенна картинка,, Д.Попова

 

 

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: ,, Заедно е най-добре,, - най- обичам у дома.

 

 

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Групи и поредици.

 

 

ИПС-

Природен свят

 

Образователно съдържание: Синоптици. Работа с природен календар.

 

 

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание: ,, Птици,,

 

 

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: ,,И,, в игрите,,-игра със звукове и букви.

 

 

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: ,, Самолет,,

 

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Чисто носи сладко яде,,- възприемане на приказка и преазказване.

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Скок, хвърляне, скачане,, 

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: ,, Игри чудесни в дестската градина,,

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Намери  и изрежи,,/вестник/

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: кн. ,,Моторика,,

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Подсоци, хвърляне, катерене.,,

 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Моделиране.

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: ,, Плодове и зеленчуци,

 

 

 

 

II седм. – от 13.10. до 17.10.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 13.10.

ВТОРНИК- 14.10.

СРЯДА- 15.10.

ЧЕТВЪРТЪК- 16.10.

ПЕТЪК- 17.10.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Научих повече,, ролева игра.

 

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: И птиците тръгват на път. Работа с природен календар.

 

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Височина, дължина, дебелина.

 

 

ИПС- Социален свят

 

Образователно съдържание: ,, Машина на времето,,

 

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: ,, Цветовете,,

 

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: За Хитър Петър- театрализирана игра.

 

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: ,, Сервитьори,,

 

 

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Малкият Хитър Петър,,- Р. Босилек- възприемане на приказката.

 

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Скок, прекатерване на уред, бягане.,,

 

 

ИПС- Игрова култ.

Образователно съдържание: ,, Игри чудесни в дестската градина,,

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: кн. ,,Моторика,,

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Театър на маса: ,,Трите мечета.,,

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Хвърляне, търкаляне, бягане,,

 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Битов труд. ,,Сервитьори,,.

 

 

 

ПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Да играем с цветовете.

 

 

 

 

III  седм. – от 20.10. до 24.10.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 20.10.

ВТОРНИК- 21.10.

СРЯДА- 22.10.

ЧЕТВЪРТЪК- 23.10.

ПЕТЪК- 24.10.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Плодове.Обичам есента,,Ран Босилек,, възприемане на стихотворение и заучаване на изуст.

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: ,, На път за детската градина,, -движа се безопасно.

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Еднакви, различни, равни.

 

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Пъстроцветен танц. Работа с природен календар.

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: ,, Плодове и зеленчуци,,

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Зеленчуци. ,,На пазара,, Драго Попов. Възприемане на стихотворение и заучаване на изуст.

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: ,, Хранилка за птици,,

 

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Есен настъпи,, Възприемане на разказ и преразказване.

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Скок, хвърляне, катерене,,

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: ,, Всички играят,,

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Копиране и оцветяване на букви.

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Игри с картинки: Открий същата картинка.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Скок, хвърляне, ловене, бягане,,

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Конструктивни игри.

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: ,,Есенни листа,,

 

 

 

IV седм. – от 27.10. до 31.10.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 27.10.

ВТОРНИК- 28.10.

СРЯДА- 29.10.

ЧЕТВЪРТЪК- 30.10.

ПЕТЪК-31.10.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,А,, или ,, И,, Разговор за думите, звуковете и буквите.

 

 

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Загадките на есенните цветя. Работа с природен календар.

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Забавни поредици.

 

 

ИПС-

- Социален свят

Образователно съдържание: ,, Моето ревю,, -красиви всеки ден.

 

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: ,, Есенни плодове,,

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Репортаж,, Разказ по картинки.

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: ,, Къща,,

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,,Подготовка за зимата,, Беседа.

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Вис, скок, хвърляне на плътна топка 1кг,,

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: ,, Всички се състезават,,

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: кн. ,,Моторика,,

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Игри за нанизване на гердани по образец/ колие, огради и др.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: ,, Скачане, хвърляне, ловене,,

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Моделиране.

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Открий и оцвети скритите образи- изобразителни игри.

 

 

 

 

 

 

М. Ноември

I седм. – от 03.11. до 07.11.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 03.11.

ВТОРНИК- 04.11.

СРЯДА- 05.11.

ЧЕТВЪРТЪК- 06.11.

ПЕТЪК- 07.11.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Аз мога повече,, Х. Мянд. Разговор.

 

 

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: Кога водата е опасна?

 

 

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Групиране. Моделиране с жетони.

 

 

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Плодородна есен. Работа с природен календар.

 

 

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание: Ваза- декоративно оцветяване

 

 

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Сходни звукове,, Игра със звуковете в думата.

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: Ваза- моделиране

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Ний помагаме на мама,, В.Паспалеева- възприемане на стихотворение и заучаване на изуст.

 

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, скачане, бягане

 

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: Играчките

 

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: кн. ,, Моторика,,

 

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Дидактични игри и упражнения.

 

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, скачане, хвърляне

 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Робот

 

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Оцветяване по шаблон

 

 

 

 

II седм. – от 10.11. до 14.11.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 10.11.

ВТОРНИК- 11.11.

СРЯДА- 12.11.

ЧЕТВЪРТЪК- 13.11.

ПЕТЪК- 14.11.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Ванко и водичката,, Д.Спасов- възприемане на разказ.

 

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: Сърдитковци. Работа с природен календар.

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Местоположение. Посоки.

 

 

ИПС-

- Социален свят

Образователно съдържание: Приятел или враг е огънят?

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Изграждане на сюжетна рисунка по даден начален образ- рисуване

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Играй с ,, О,, дидактична игра.

 

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Лампион

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Огънят,, Разговор

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, скачане, бягане

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Лото

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Бедствията,, Съставяне на преразказ.

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Кн. Моторика.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, скачане, бягане

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Битов труд в моя кът

 

 

ПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Рисуване по собствен замисъл

 

 

 

III седм. – от 17.11. до 21.11.

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 17.11.

ВТОРНИК- 18.11.

СРЯДА- 19.11.

ЧЕТВЪРТЪК- 20.11.

ПЕТЪК- 21.11.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Гатанка,, А. Разцветников

 

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: Играчка-плачка

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Числото нула, едно и две. Броене.

 

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Водни вълшебства. Работа с природен календар.

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Моята улица- апликиране

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, За мислите,, Разговор

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Снежинки

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание:  ,,Пожарникарското куче,, Л. Толстой- възприемане на разказ и преразказване.

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, равновесно ходене, провиране

 

ИПС- Игрова култ.

Образователно съдържание: Зимна криеница

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: кн. Моторика

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Дидактични игри и упражнения.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, лазене,, бягане

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Гърне- моделиране

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Изобразителни игри

 

 

 

 

IV седм. – от 24.11. до 28.11.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 24.11.

ВТОРНИК- 25.11.

СРЯДА- 26.11.

ЧЕТВЪРТЪК- 27.11.

ПЕТЪК-28.11.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Било ли е? ,, Разговор

 

 

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Без въздух. Работа с природен календар.

 

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Числото три и говорещите картинки.

 

 

 

ИПС-

- Социален свят

Образователно съдържание: При спасителите

 

 

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Клоуни- апликиране

 

 

 

 

ПС- БЕЛ

 

Образователно съдържание: ,,Въгленчето и водната капка,, Иван Паунов-възприемане на разказ и преразказване.

 

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Мебели- стаята на Барби

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Съобразяване,, Разговор

 

 

 

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, хвърляне, скачане

 

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Снежни игри

 

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: ,, Почивка,, Беседа

 

 

 

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Кн. Моторика

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, лазене, провиране, скачане

 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Мебели

 

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Оцветяване по избор

 

 

 

 

М.Декември

I седм. – от 01.12. до 05.12.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 01.12.

ВТОРНИК- 02.12.

СРЯДА- 03.12.

ЧЕТВЪРТЪК- 04.12.

ПЕТЪК- 05.12.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Роден дом- беседа

 

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: При спасителите

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Числото четири и знаци за забрана

 

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: В пустинята. Работа с природен календар

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание: Клоуни- апликиране

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: Родна стряха- Р. Босилек

 

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: Обредни хлябове- моделиране

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: В старата къща- беседа

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Изтегляне, равновесно ходене

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: Писмо до дядо Коледа

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Кн. Моторика

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Регулировчик.

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: Водене на топка, изтегляне, катерене

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Още нещо за цветята- ГСД

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Оцветяване  по избор- игри с цветове и форми

 

 

 

II седм.- от 08.12. до 12.12.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-08.12.

ВТОРНИК- 09.12.

СРЯДА- 10.12.

ЧЕТВЪРТЪК- 11.12.

ПЕТЪК- 12.12.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Зимни калинки- М. Бежански

 

 

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: Какво видях в джунглата. Работа с природен календар.

 

 

ОС-

 

Математика

Образователно съдържание: Цветни стрелки и пътечки

 

 

 

ИПС-

- Социален свят

Образователно съдържание: Полицаи

 

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Илюстрация по българска приказка

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Защото- обяснение

 

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Паун

 

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Зима- беседа

 

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, провиране, скачане, търкаляне на топка

 

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Пътешествие със зарче

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Копиране на букви по шаблон- игра със звукове и букви

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Кн. Моторика

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лицев прескок, ходене, провиране

 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Коледна украса

 

 

 

ПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Изобразителни игри

 

 

 

 

III седм. – от 15.12. до 19.12.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 15.12.

ВТОРНИК- 16. 12

СРЯДА- 17. 12

ЧЕТВЪРТЪК- 18. 12

ПЕТЪК- 19.12

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Зимна картина- Мл. Исаев

 

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: Коледари

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Пет. Петица. Знаците >  и <

 

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Животните се подготвят за зимата. Работа с природен календар.

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Сурвакница- апликиране

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание:

Не пропускай звук- беседа

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Гирлянди- коледна украса

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Коледа- В. Паспалеева

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Подскоци, лазене, равновесно ходене

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Зимна празнична въртележка

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Дидактични игри и упражнения

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Схематични упражнения за рисуване на начупена линия.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лицев прескок, изтегляне по пейка, подскоци

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Още за коледната украса

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Елха- оцветяване и украса

 

 

IV седм. – от 22.12. до 26.12.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-22.12.

ВТОРНИК-23.12.

СРЯДА-24.12.

ЧЕТВЪРТЪК-25.12.

ПЕТЪК-26.12.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: Сурвакари- беседа

 

 

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Кой живее при ескимосите. Работа с природен календар

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Количествено и поредно броене

 

 

ИПС-

- Социален свят

Образователно съдържание: Нова годино, здравей!

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Обредни хлябове- декоративна украса

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Сурвакарска песен- А. Босев

 

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Пингвин

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Пожелание

 

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Прескок, лазене, изтегляне, хвърляне, ловене

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Зимна празнична въртележка

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Обясни- игра със звукове и думи

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Сортиране на предмети- игра Пощальон

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Изтегляне

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Коледна украса

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Оцвети и довърши

 

 

 

M. Януари 2015г.

I седм. От 04.01. до 08.01.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-04.01.

ВТОРНИК-05.01.

СРЯДА-06.01.

ЧЕТВЪРТЪК-07.01.

ПЕТЪК-08.01.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: След празниците- съставяне на разказ по спомен

 

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: Как опознавам света

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Сравняване чрез знаците = , > , <

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Снежна гора. Работа с природен календар

 

 

ОС-Изобр.изк. Образователно съдържание: Зима/батик върху хартия/

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: Благодарност- беседа

 

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: Скиор- моделиране

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: При месеците- Р. Босилек- възприемане и преразкаване на приказка

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Бягане, хвърляне, лазене

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: Зимни обредни игри

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Кн. Моторика

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Дидактични упражнения- писане на знаците >, < =

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: Хвърляне, лазене, катерене

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Охлюв

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Оцветяване и довършване- зимна картина

 

 

 

 

 

II седм. – от 11.01. до 15.01.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-11.01.

ВТОРНИК-12.01.

СРЯДА-13.01.

ЧЕТВЪРТЪК-14.01.

ПЕТЪК-15.01.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Благословия- театрализирана игра

 

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: Приятел в нужда се познава. Работа с природен календар

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Дължина. Измерване с лентичка

 

ИПС-

 Социален свят

Образователно съдържание: Какво говори тялото

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Уреди и пособия за зимни спортове- рисуване

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Спомен от лятото- съставяне на разказ по опорни думи

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Гимнастик

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Еньовден- Н. Зидаров- възприемане на стихотворение

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Хвърляне, бягане,лазене

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Именни дни

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Дидактични упражнения за правилно звукопроизношение- скоропоговорки

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Дид. Игра: Измери и отрежи

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Хвърляне, бягане, катерене

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Битов труд- моят кът, нашите кътове

 

 

ПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Изобразителни игри

 

 

 

III седм.- от 19.01. до 23.01.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-19.01.

ВТОРНИК-20.01.

СРЯДА-21.01.

ЧЕТВЪРТЪК-22.01.

ПЕТЪК-23.01.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Мек звук- беседа

 

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: Раста здрав и силен

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Височина и ширина.

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Жив кът в стаята. Работа с природен календар

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Съкровище- на морското дъно

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Годишни времена- беседа

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Луноход

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Хубави са всички- Б. Светлин- възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Скачаене, лазене, бягане

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Пръчка вълшебна

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Дидактини игри

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Кн. Моторика

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, хвърляне, ловене

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Конструктивни игри

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Рисуване по избор

 

 

IV седм. – от 26.01. до 30.01.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-26.01.

ВТОРНИК-27.01.

СРЯДА-28.01.

ЧЕТВЪРТЪК-29.01.

ПЕТЪК-30.01.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: Сезони- куклен театър

 

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Могат ли растенията да лекуват. Работа с природен календар.

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Правоъгълник, страни, върхове

 

ИПС-

Социален свят

Образователно съдържание: Щом се разболея

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Да влезем в картините

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Чайникът- Д. Димовски- Възприемане на разказ и преразказване

 

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Жаба

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Шумове и звукове- театрализирана игра

 

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, тилен вис, равновесно ходене

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Живи сенки

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Кн. Моторика

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Моделиране на геом. фигури от клечки и др.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, катерене, хвърляне топка

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: По избор, какво съм пропуснал/а ?

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Пъзели. Подреди картината

 

 

 

М. Февруари

I седм. – от 02.02. до 06.02.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-02.02.

ВТОРНИК-03.02.

СРЯДА-04.02.

ЧЕТВЪРТЪК-05.02.

ПЕТЪК-06.02.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Грижите. Разказ по картинка.

 

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: Сънищата

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Мрежи- колони и редици.

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Семейството на слънцето. Работа с природен календар

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание: Довърши украсата на предмета

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: Разговор. Съчиняване на разговор.

 

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: Моделиране на митично същество: Змей, Грифон

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Колибката на зайчето. / Цв. Колева/. Възприемане на разказ и преразказване

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Катерене, слизане, водене на топка

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: Живи сенки

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Кн. Моторика

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Рисувателни упражнния,,  Пренеси фигурите в мрежата,,

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, катерене, тилен вис

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Малки приятели

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Украси с декоративни елементи

 

 

 

II седм.- от 09.02. до 13.02.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-09.02.

ВТОРНИК- 10.02.

СРЯДА- 11.02.

ЧЕТВЪРТЪК- 12.02.

ПЕТЪК- 13.02.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Външен вид. Беседа

 

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: Как се защитават животните. Работа с природен календар

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Броене и измерване до шест

 

ИПС-

 Социален свят

Образователно съдържание: Цирк, цирк!

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Диадема

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Васил Левски. Беседа

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Автобус

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Левски  / М.Недялков/ . Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Хвърляне, равновесно ходене, лазене

 

ИПС- Игрова култ.

Образователно съдържание: Живи кукли

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Систематизиране на преставите за гласни и съгласни звукове; подреждане на буквите им

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Моделиране на цифри- шест

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Тупане на топка, катерене, скачане

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Моят кът- ГСД

 

 

ПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Царска корона

 

 

 

III седм. – от 16.02. до 20.02.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 16.02.

ВТОРНИК- 17.02.

СРЯДА-18.02.

ЧЕТВЪРТЪК-19.02.

ПЕТЪК-20.02.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Състави въпрос. Разговор

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: Превозни средства

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Разпонаване, броене, моделиране

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Как поникват растенията. Работа с природен календар

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Рисуване и оцветяване на митични същества- змей, грифон

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Престои празник. Разказ по картинка

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Мартеница

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Възможно ли е? Съставяне на съчинение

 

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Прескок, катерене, тилен вис, скок

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Какво си говорят

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Главна и малка печатна буква/ Б, б/

Визуална престава

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Игри с геометрични композиции

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Катерене, лазене, провиране, скок дължина

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Изложба с мартенички

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Митични същества- оцветяване и дорисуване

 

 

 

IV седм. – 23.02. до 27.02.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 23.02.

ВТОРНИК- 24.02.

СРЯДА- 25.02.

ЧЕТВЪРТЪК-26.02.

ПЕТЪК- 27.02.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: Защо вятарът не умее да свири/ Ан. Михаилов/ . Възприемане на разказ и преразказване

 

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Рожбите на домашните животни. Работа с природен календар.

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Седмицата в света на приказките

 

ИПС-

 Социален свят

Образователно съдържание: Коя  е моята родина

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Моето семейство

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Способности. Беседа

 

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Колие

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Любими стихотворения

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Подаване на топка чрез тупкане, изтегляне по пейка, подскоци

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Театър на маса

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Звука П в различни позиции

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Моделиране на цифра седем във варианти

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, скачане, хвърляне в цел

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Опаковане на подарък

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Мама

 

 

 

М.Март

I седм. – от 02.03. до 06.03.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 02.03.

ВТОРНИК- 03.03.

СРЯДА- 04.03.

ЧЕТВЪРТЪК- 05.03.

ПЕТЪК- 06.03.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Мартенски празници- беседа

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: Мартенички бели и червени

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Броене и сравняване до осем

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Пролет иде

Работа с природен календар

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание: Мама

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: Мартенски празници

Е.Багрияна

Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: Робот

Моделиране

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Настроение

Игра с думи

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, изтегляне, хвърляне

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: Баба Марта бързала

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Дидактични игри

Кн. Моторика

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Овладяване на техника на измерване на обем

Кн. Моторика- осем

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: Изтегляне, лазене, скачане

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Парти

Рожден ден

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Моето семейство

 

 

 

II седм.- от 08.03. до 12.03.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 08.03.

ВТОРНИК- 09.03.

СРЯДА- 10.03.

ЧЕТВЪРТЪК- 11.03.

ПЕТЪК- 12.03.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Мама

Беседа

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: С пух и перушина

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Течности

Сравняване на резултати

 

ИПС-

 Социален свят

Образователно съдържание: Денят на мама

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Плашило

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Мама

К.Малина

Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Крепост

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Подарък

Разговор

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, катерене, скачане

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Мама има празник

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Уточняване на звуко- буквени съотвтствия чрез думи, съдържащи Р

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Развиване на умения за правилен избор на предметна мярка при измерване на предмети и вещества

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, скачане, лазене

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Моят кът- ГСД

 

 

ПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Декор за театър

 

 

 

III седм. – от 16.03. до 20.03.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-16.03.

ВТОРНИК- 17.03.

СРЯДА-18.03.

ЧЕТВЪРТЪК-19.03.

ПЕТЪК- 20.03.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Игрите

Разказ по тема

 

 

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: Във фризьорския салон

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Девет

Броене и сравняване

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Добре дошли от юг

Работа с природен календар

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Робот

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Аз мога

Беседа

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Автомобил

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Пролет

Беседа

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, лазене, скачане

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Всички бързат за празника

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Изграждане на представа за главна и малка Ф

Кн. Моторика

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Анализ, проектиране и моделиране на деветката

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: лазене , скачане, хвърляне

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Рали

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Куче робот

 

 

 

IV седм. – от 23.03. до 27.03.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК-23.03.

ВТОРНИК- 24.03.

СРЯДА- 25.03.

ЧЕТВЪРТЪК- 26.03.

ПЕТЪК- 27.03.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: Пролет иде

Чичо Стоян

Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: И животните имат дом

ОС- Математика

Образователно съдържание: Ограждане на групи

ИПС-

Социален свят

Образователно съдържание: В ресторанта

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Поздравителна картичка

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Къде?

Разговор

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Клоун

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Книгите

Беседа

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, хвърляне, скачане

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Карнавал

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Изграждане на представа за главна и малка печатна буква Т

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Отделяне на част от дадена група и намиране на броя на останалите предмети

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, хвърляне, ловене

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Цирк- игри етюди

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Поздравителна картичка

 

 

V седм.- от 30.03. до 03.04.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 30.03.

ВТОРНИК- 31.03.

СРЯДА- 01.04.

ЧЕТВЪРТЪК- 02.04.

ПЕТЪК- 03.04.

V

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: Добрите книжки

Радой Киров

Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Кой къде живее

/групиране според мястото за живеене/

Работа с природен календар

 

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Игри за практическо обединяване на две групи предмети

 

 

ИПС-

 Социален свят

Образователно съдържание: Професия

Фризьор и сервитьор- кое на кого служи

 

 

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Отново е пролет

 

 

 

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание:

 

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Клоун

Моделиране

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание:

 

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Хвърляне, равновесно ходене, подскоци

 

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Пролетна празнична въртележка

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Кога?

Разговор

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Игри с картинни ситуации за обединяване или отнемане с празни прозорчета за цифри

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: хвърляне, изтегляне, скачане

 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Моята група

/ГСД/

 

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Цветна пролетна градина

 

 

 

 

М.Април

I седм. – от 06.04. до 10.04.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 06.04.

ВТОРНИК- 07.04.

СРЯДА- 08.04.

ЧЕТВЪРТЪК- 09.04.

ПЕТЪК- 10.04.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Тигъи рът и лисицата

Китайска народна приказка

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: Шега след шега

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Групиране по различни начини

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Родено или излюпено

Работа с природен календар

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание: Весело хвърчило

 

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание: Трудът и игрите

Беседа

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: Икебана

Игри с цветя

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Разговор

Беседа

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Вис, хвърляне, бягане

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: Пролетна празнична въртележка

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: кн. Моторика

Определяне на звуко-буквения стстав на думи, съдържащи Х

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Развиване на умения за записване на количествено отношение чрез знаци

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание: Бягане, хвърляне, бягане

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Кошничка за яйце

 

 

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Весело хвърчило

 

 

 

II седм. – от 13.04. до 17.04.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 13.04.

ВТОРНИК- 14.04.

СРЯДА- 15.04.

ЧЕТВЪРТЪК- 16.04.

ПЕТЪК- 17.04.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Вълчо и Лисана

Ас. Разцветников

Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: През нощта е различно

Работа с природен календар

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Числата нула и десет при птиците

 

ИПС-

 Социален свят

Образователно съдържание: Къща се строи навън

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Ваза с цветя

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Вярно ли е?

Беседа

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Пъзел

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Две пътуващи жаби

Японска приказка

Възприемане на приказката и преразказване

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, скачане, хвърляне

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Подготовка за театър

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Уточняване на представа за буквата звука В и различаване на главна и малка печатна буква В

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Моделиране на числови отношения на числата до десет, числова редица до десет.

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Лазене, скачане, хвърляне, ловене

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание:

 

 

ПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Възприемане на худ. Произведения. Натюрморт, пейзаж

 

 

 

III от 20.04. до 24.04.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 20.04.

ВТОРНИК- 21.04.

СРЯДА- 22.04.

ЧЕТВЪРТЪК- 23.04.

ПЕТЪК- 24.04.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Друга дума

Разговор

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: Лазаровден и Цветница

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Игри с часовници, касички, везни

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Пътешествие по вода

Работа с природен календар

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Рисуване по асоциации от худ. произведения

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Ще уча

Разговор

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Чадър

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Великата сила

Е. Андреева

Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Равновесно ходене, вис, скачане

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Театрална игра

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Овладяване на умение за записване на главната и малка печатна буква Ж

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Изработване на банкноти и монети от хартия

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Изтегляне, скачане, хвърляне

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание:

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Рисуване по асоциации от худ. произведения

 

 

 

IV седм. – от 27.04. до 01.05.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 27.04.

ВТОРНИК- 28.04.

СРЯДА- 29.04.

ЧЕТВЪРТЪК- 30.04.

ПЕТЪК- 01.05.

Празник

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: Звук с буква или...

Игра с правила

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: Идваме на помощ

Работа с природен календар

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Разделяне по различни начини

 

ИПС- Социален свят

Образователно съдържание: Чук, Чук, яйчице

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Пропуснати теми, поарди отсъствия и др. причини

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Вълшебните думи

Илиана Велкова

Съчиняване на приказка

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Пропуснати задачи , поради отсъствия

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Един звук с две букви

Игра с правила

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание:

 

ИПС- Игрова култ.

Образователно съдържание:

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Уточняване на характерното за записването на ДЗ и ДЖ

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Упражнения за оцветяване на обекти с няколко цвята по указание и еталон

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: СПИУ по избор на децата

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Пропуснати задачи , поради отсъствия

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание:

 

 

М. Май

I седм.- от 04.05. до 08.05.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 04.05.

ВТОРНИК- 05.05.

СРЯДА- 06.05.

Празник

ЧЕТВЪРТЪК- 07.05.

ПЕТЪК- 08.05.

I

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Приказчица

Асен Разцветников

Съчиняване на приказка с хумористичен елемент

 

ОС-Социален свят

Образователно съдържание: Какво правят учениците

 

ОС-Математика

Образователно съдържание: Житейски ситуации. Плюс, минус.

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: Необикновено състезание

Работа с природен календар

 

 

ОС-Изобр.изк.

Образователно съдържание:

ПС-

БЕЛ

Образователно съдържание:

 

 

 

ОС-КТБД

Образователно съдържание: Весело хвърчило

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Около луната

Кр. Покорска

 

Съставяне на продължение на разказ

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Бягане, скачане, хвърляне

 

ИПС-Игрова култ.

Образователно съдържание: Цирк

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Овладяване умения за писане на главна и малка печатна буква Ч

 

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: кн. Моторика

 

ИПС-Физ.култ.

Образователно съдържание:

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Весело хвърчило

ИПС-

Изобр.изк

Образователно съдържание: Карнавална шапка

/ конус/

 

 

 

II седм. – от 11.05. до 15.04.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 11.05.

ВТОРНИК- 12.05.

СРЯДА- 13.05.

ЧЕТВЪРТЪК- 14.05.

ПЕТЪК- 15.05.

II

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Вече познавам

Игра с думи и звукове

 

ОС-Природен свят

Образователно съдържание: В очакване на лятото

Работа с прироен календар

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Моделиране на сбор и разлика

 

ИПС-

Социален свят

Образователно съдържание: Децата от далечни земи

 

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Рисуване на открито

/ на асфалт/

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Уточнения

Беседа

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Шапка

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Разговор

Беседа

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Скачане, хвърляне, изтегляне по пейка

 

ИПС- Игрова култ.

 Образователно съдържание: Телевизия

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Кокошката със златните яйца

Лафонтен

Възприемане и осмисляне на басня

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Словесни игри за провокация. Дидакт. Игри с картинки и карти цифри

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Бягане, хвърляне

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Шапка

/иде празник/

 

 

ПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Нарисувай за спомен

/ размяна на рисунки/

 

 

 

III седм. – от 18.05.  до 22.05.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 18.05.

ВТОРНИК- 19.05.

СРЯДА- 20.05.

ЧЕТВЪРТЪК- 21.05.

ПЕТЪК- 22.05.

III

сутрин

ОС-БЕЛ

Образователно съдържание: Ранна телефонограма от Щърка до Жабурана

Чичо Стоян

 

ОС- Социален свят

Образователно съдържание: Ваканция, ура!

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Разказване с числа.

Задаване на въпрос.

 

 

ИПС-

Природен свят

Образователно съдържание: На разходка до полето

Работа с природен календар

 

ОС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Годшна изложба на резултатите от изобразителната дейност

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Най- работливият

Кина Къдрева

Възприемане на приказка и преразказване

 

 

ОС- КТБД

Образователно съдържание: Украса

 

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Два звука- една буква

Игра с правила

 

 

ОС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Катерене, подаване, ловене, скачане на въже

 

 

ИПС- Игрова култ.

Образователно съдържание: Лятно пътешествие

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Внимавай повече

Игра с правила

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Съставяне на  задачи по картинна ситуация

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Скачане, вис, хвърляне

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Украса

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Нарисувай за спомен

/размяна на рисунки/

 

 

 

 

 

 

 

IV седм. – от  25.05. до 29.05.

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК- 25.05.

ВТОРНИК- 26.05.

СРЯДА- 27.05.

ЧЕТВЪРТЪК- 28.05.

ПЕТЪК- 29.05.

IV

сутрин

ОС- БЕЛ

Образователно съдържание: Букварче

Н. Зидаров

Възприемане на стихотворение и заучаване наизуст

 

 

ОС- Природен свят

Образователно съдържание: В царството на годишните времена

Работа с природен календар

 

ОС- Математика

Образователно съдържание: Весел празник на децата и числата

 

ИПС-

Социален свят

Образователно съдържание: Първи юни

 

ИПС- Изобр.изк.

Образователно съдържание: Рисуване на открито

/ на асфалт/

 

 

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: В края на азбуката

Разговор за звуковете и буквите

 

 

ИПС-КТБД

Образователно съдържание: Люлка

 

ИПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Провери какво научи

/припомни си думи с всеки звук на показаните букви/

/стихотворение за/

 

 

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Измерване физическата дееспособност на децата

 

ИПС- Игрова култ.

Образователно съдържание: Лятно пътешествие

 

 

Седм.

след обяд

ПС- БЕЛ

Образователно съдържание: Букварче

Беседа

 

 

ПС- Математика

Образователно съдържание: Диагностични процедури за установяване на изходното равнище

 

ИПС- Физ.култ.

Образователно съдържание: Измерване физическата дееспособност на децата 

 

ПС- КТБД

Образователно съдържание: Приготвяне на материалите от кътовете за ваканцията

/опаковане за тези деца, които излизат във ваканция/

 

 

ИПС-

 Изобр.изк

Образователно съдържание: Изобразителни игри